Osteopati - filosofi og principper

En osteopat er specialist i at undersøge, diagnosticere og behandle smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet.

Når osteopaten finder årsagen til problemet, vil han korrigere kroppen med sine hænder med specielle teknikker på muskler, knogler, led, hinder, ledbånd, nerver og blodkar.

De teknikker som osteopaten bruger gør ham i stand til på relativt få behandlinger, at mindske eller helt fjerne de smerter som patienten kommer med.

Man kan sammenligne osteopaten med en bilmekaniker. Når en bil kommer ind på værkstedet efter en kollision, og ejeren fortæller at rattet ryster under kørslen, vil bilmekanikeren forsøge at finde årsagen. Efter at have undersøgt rattet (symptomerne) og fastslået at det ikke vil hjælpe at skifte dette ud, leder mekanikeren videre efter fejlen i årsagskæden – ratstammen, styreoverføringen, hjulophænget, fælgene og dækkene. Sådan er det også med os mennesker. Årsagen til vores problemer behøver nødvendigvis ikke ligge der hvor vi har ondt. Smerterne kan have sit ophav et helt andet sted i kroppen. Osteopatien er unik fordi kroppen betragtes som en helhed, og fordi de anvendte behandlingsteknikker er meget skånsomme.

Filosofi:
+ Din krop fungerer som en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
+ Din krop kan, under de optimale betingelser helbrede/hele sig selv.
+ Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængig af hinanden.

Historie:
Osteopatien har sit udspring i U.S.A, hvor Dr. Andrew Taylor Still i slutningen af det 19.århundrede udviklede filosofien og principperne.
Dr. Still udlagde osteopatens opgave som følgende: Bekæmpe lidelser i kroppen ved at arbejde med muskel-skeletsystemet ( Kroppens knogler i kombination med de tilhæftende muskler, sener, ledbånd, led, og bindevæv ).
I de sidste 100 år er behandlingsmetoden blevet udviklet til et særdeles effektiv behandlingssystem til at behandle smerter og skader i muskel-skelet systemet.

Dr. Still fandt ud af at kroppen fungerer som en helhed hvor alle strukturer påvirker hinanden og alle led skal kunne bevæge sig optimalt for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er ”låsninger” og blokeringer nogle steder i kroppen vil det påvirke blodcirkulationen, venesystemet, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen.
Osteopaten undersøger og tjekker alle led, muskler og hinder igennem i hele kroppen for at finde ud af om alle strukturerne fungerer og bevæger sig som de skal. Osteopaten tager også hinderne omkring organerne med i betragtning da disse har stor indflydelse på muskel-skelet systemet.
(ex. Kan mave/tarm problemer give rygsmerter og vice versa da nerverne og hinderne fra disse organer har forbindelse til ryggens muskler og led).

Osteopati var med til at danne grundlaget for Kiropraktik, idet stifteren af kiropraktik D.D.Palmer udviklede sit eget system, bl.a. på baggrund af at have set nogle osteopatiske teknikker blive udført på en patient.

Mange læger og fysioterapeuter benytter sig i dag af osteopatiske teknikker – kaldet manuel terapi.

Osteo- Ordet stammer fra græsk, og betyder ”Ben” eller ”Struktur”
Pati- Ordet stammer fra græsk ”Patos” og betyder ”Lidelse” eller ”Følsom”
Osteopaten er en behandler af lidelser i strukturen.

Hellerup Osteopati   -   Sofievej 7A, 1.tv  (Baghuset) -   2900 Hellerup   -   tlf. 20 72 23 26   -   mail: uffe@helleruposteopati.dk   -   facebook_s-hjpg